Dokumen yang diperlukan untuk permohonan pembiayaan perumahan (Bank Rakyat)

Salah satu produk pembiayaan perumahan dari Bank Rakyat adalah Pembiayaan Perumahan-i (Manzili). 

Pembiayaan yang berlandaskan Syariah ini sesuai untuk perumahan yang masih dalam pembinaan, rumah yang sudah siap, rumah lelong, pembiayaa semula dan lain-lain lagi.
Dokumen yang diperlukan untuk memohon pembiayaan perumahan Bank Rakyat ini adalah mengikut kategori seperti berikut:

Pendapatan tetap
 • Borang permohonan yang lengkap
 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan penyata gaji 3 bulan terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Penyata bank 3 bulan terakhir menunjukkan duit gaji masuk
 • Borang EA atau penyata KWSP

Pendapatan tidak tetap
 • Borang permohonan yang lengkap
 • Salinan kad pengenalan
 • Penyata bank 6 bulan terkini – Akaun semasa perniagaan atau milikan tunggal
 • Pendaftaran syarikat / Borang 24 atau 49 / SSM
 • Borang B yang dihantar ke LHDN / Resit bayaran

Dokumen harta
 • Perjanjian jual beli
 • Salinan geran
 • Surat tawaran pemaju
 • Resit bayaran pendahuluan
 • Memorandum jualan : Rumah lelong
 • Laporan penilaian
Tempoh pembiayaan yang boleh anda ambil adalah sehingga 35 tahun atau ketika anda berumur 70 tahun.
Maklumat lanjut dan jenis pembiayaan lain, sila lihat sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button